TLM SuSu | TLM | Ngự long đăng ký thành công!
Nguyễn Văn Thương | không | thợ săn rồng đăng ký thành công!
♧♧Thảo☆● | Đồng Tháp | Ngư long tại thiên đăng ký thành công!
dsasda | da | ad đăng ký thành công!
Nguyễn Lê Trung Trực | ThanhLong | Ngu Long Tai Thien đăng ký thành công!
Top Tên Server Thời gian
Chơi Game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe