Dương Quốc Tuấn | Không nhớ | Ngự Long Tại Thiên đăng ký thành công!
Lê Thành Công | Không có | Không có đăng ký thành công!
Nguyễn Viết Duy | Tình Ae | Ngự Long Tại Thiên đăng ký thành công!
vokhuyet | Thiên | Yêu linh giới đăng ký thành công!
Nguyễn Thành Long | Thiên Địa | Lục long tranh bá 3D đăng ký thành công!
Top Tên Server Thời gian
Chơi Game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe