【CẨM NANG】Đồng Đội

Thứ 5, ngày 24/08/2023

Để có thể mở được tính năng Đồng Đội, các Tướng Quân cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 60. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Ngự Linh sẽ được mở, sử dụng Đồng Đội bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Đồng Đội sẽ có 5 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Cấp:

- Tướng Quân có thể sử dụng Bánh Quy-Sơ/Cao Giai để tiến hành cấp cho các Ngự Linh nhằm tăng cường chỉ số cho nhân vật.


 Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Ngự Linh giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.


- Thuộc tính của Đồng Đội sẽ tăng trực tiếp cho Tướng Quân mà không cần ra trận. 

- Tướng Quân có thể tìm được thêm Đồng Đội qua các hoạt động, sự kiện đăc biệt,...

2. Tư Chất

- Đồng đội đạt cấp 60 sẽ mở khóa, Tướng Quân có thể sử dụng Quyển Khai Ngộ để tăng cường tư chất (8-20 điểm/lần) cho Đồng Đội của Tướng Quân.

- Đồng Đội giai càng cao thì tư chất tối đa sẽ tăng.


3. Tiến Giai:

- Tướng Quân có thể sử dụng số lượng mảnh đồng đội nhất định để tiến giai Đồng Đội nhằm tăng cường chỉ số cho Đồng Đội. Cấp Bậc càng cao số lượng mảnh đồng đội càng nhiều.


- Tiến giai đến các giai nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Đồng Đội.

4. Bày Trận:

- Tướng Quân có thể cài đặt cho ra trận tối đa 3 Đồng Đội, mỗi lần chỉ xuất hiện 1 Đồng Đội duy nhất, khi đồng đội tử trận sẽ tự động gọi Đồng Đội kế tiếp theo Trận Vị.


- Một số Đồng Đội phẩm chất cao sẽ có liên kết đặc biệt, khi kích hoạt liên kết sẽ tăng cường hàng loạt chỉ số cho Đồng Đội tương ứng.Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe