【CẨM NANG】LINH DỰC

Thứ 5, ngày 24/08/2023

Để có thể mở được tính năng Linh Dực, các Tướng Quân cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 30. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Linh Dực sẽ được mở, sử dụng Linh Dực bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Vũ Dực sẽ có 4 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Giới:

- Tướng Quân có thể sử dụng Ngân Vũ và Kim Vũ để tiến hành tiến bậc cho Linh Dực.


- Khi đạt đủ tiến giai thành công, bậc Linh Dực tiếp theo sẽ mở, đồng thời mang tới 1 Ngoại Trang hoàn toàn mới cho Vũ Dực của các Đại Hiệp.

2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, rơi từ Boss,...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

- Kích hoạt đủ số sao Ngoại Trang nhất định sẽ mở khóa thêm các chỉ số độc nhất cùng nhiều phần thưởng Giá Trị.

3. Phù Trận:

- Trong quá trình hành tẩu tại Ngự Long Tại Thiên Mobile, người chơi sẽ nhận được Phù Văn tăng cường cho Vũ Dực nhằm nâng tăng cường chỉ số Vũ Dực cũng như chỉ số nhân vật theo 8 quẻ Càn, Tốn, Khảm, Cấn,....

- Khi đạt tới cấp độ nhất định sẽ mở khóa thêm slot mới.

- Phù Văn tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss Lâu Lan Di Tích,..

- Kích Hoạt đủ các mốc Trận Đồ sẽ tăng thêm chỉ số cho Tướng Quân

4. Hồn Dực

- Trong quá trình hành tẩu trong thế giới Ngự Long Tại Thiên Mobile, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho Linh Dực: kim Si Đại Bằng Hồn, Tam Túc Kim Ô Hồn, Bất Diệt Tiên Hoàng Hồn nhằm nâng tăng cường chỉ số linh dực cũng như chỉ số nhân vật.

- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe