【CẨM NANG】TỌA KỴ

Thứ 5, ngày 24/08/2023

Để có thể mở được tính năng tọa kỵ, các Tướng Quân cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu Thái Văn cơ, giao diện Tọa Kỵ sẽ được mở, sử dụng tọa kỵ bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Tọa Kỵ sẽ có 6 tính năng phụ bao gồm:

1. Thăng Cấp:

- Tướng Quân có thể sử dụng EXP Đơn Tọa Kỵ hoặc farm Quái để tiến hành nhận level cho Tọa kỵ của Tướng Quân.


- Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Tọa Kỵ giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

- Lưu ý: Level của Tọa Kỵ không được vượt quá 5 level so với level của Tướng Quân

2. Thăng Phẩm

- Khi Tọa Kỵ đạt tới cấp độ nhất định, Tướng Quân có thể sử dụng Linh Cốc để tăng phẩm điểm chúc phúc cho Tọa Kỵ. Khi đạt mốc Chúc Phúc tối đa, Tọa Kỵ sẽ được tăng phẩm.

- Khi thăng phẩm thành công sẽ mở khóa thêm Ngoại Trang mới cho Tọa Kỵ của Tướng Quân.

- Lưu ý: Mỗi lần tăng phẩm sẽ tăng 5 điểm chúc phúc, có khả năng bạo kích 2, 5, 10 lần.

3. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, rơi từ Boss,...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

- Khi tăng sao đến các mốc nhất định, người chơi sẽ nhận được thêm chỉ số đặc biệt cùng với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.


4. Thú Hồn:

- Trong quá trình hành tẩu trong thế giới Ngự Long Tại Thiên Mobile, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho tọa kỵ: Bắc Minh Côn Bằng Hồn, Bích hỏa Kỳ Lân Hồn, Hạo Thiên Viêm Long Hồn nhằm nâng tăng cường chỉ số tọa kỵ cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

5. Trang bị:

- Trang bị có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..


- Mỗi người chơi có thể trang bị 4 vật phẩm cho Tọa Kỵ bao gồm: Móng, Roi, Yên, Bàn Đạp để tăng cường chỉ số tọa kỵ cũng như chỉ số nhân vật.

- Trang bị tọa kỵ cũng sẽ được chia theo phẩm chất và bậc như các trang bị bình thường.

6. Kỹ năng Tọa Kỵ:

- Khi tiến hành tham gia các hoạt động, sự kiện trong game như: Lâu Lan Di Tích,... người chơi sẽ có cơ hội nhận được sách kỹ năng Tọa Kỵ. Tướng Quân có thể sử dụng những quyển sách này để học thêm kỹ năng cho Tọa Kỵ của mình (tối đa 6 kỹ năng).


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe