【CẨM NANG】VÕ SỨC

Thứ 5, ngày 24/08/2023

Để có thể mở được tính năng Võ Sức, các Tướng Quân cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 50. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Võ Sức sẽ được mở, sử dụng Võ Sức bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Võ Sức sẽ có 3 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Bậc:

- Tướng Quân có thể sử dụng Huyền Thiết và Đồng để tăng cường cấp độ cho Võ Sức.

- Mỗi 10 cấp, Tướng Quân cần sử dụng Vẫn Thiết để đột phá giới hạn cấp độ cho Võ Sư

- Khi đạt tới các cấp độ nhất định 51, 101, 251, 401 sẽ nhận thêm kỹ năng cho Võ Sức.

- Lưu Ý: Khi nâng cấp sẽ có tỉ lệ thành công nhất định, mỗi lần thất bại tăng 5% tỉ lệ thành công cho lần kế tiếp.

+ Sau 36h người chơi sẽ được thăng cấp miễn phí 1 lần.


2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, ...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

- Đạt đến các mốc sao nhất định sẽ nhận thêm chỉ số độc nhất cùng nhiều phần thưởng phong phú.

3. Binh Hồn:

- Trong quá trình hành tẩu tại Ngự Long Tại Thiên Mobile, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho Thần Binh: Can Tương Mạc Tà Hồn, Thất Tinh Long Uyên Hồn, Hiên Viên Hạ Vũ Hồn nhằm nâng tăng cường chỉ số Thần Binh cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe